Leaware S.A - Warszawa, 04-124, ul. Perkuna 86/1  | Orbita Business Park, Toruń, 87-100, ul. Grudziądzka 46-48

LOGISTYKA

Magazyn

 • uszkodzone palety

 • repaletyzacja

 • automatyczne obciążanie dostawców

 • reetykietowanie

 • przepakowywanie towaru

 • przyjęcia na magazyn

Urządzenia

 • inspekcje przy wydaniu / oddaniu sprzętu

 • zgłaszanie usterek urządzeń

 • monitoring napraw urządzeń

 • harmonogramy przeglądów / konserwacji urządzeń

 • historia przeglądów urządzeń

Flota

 • inspekcje przy wydaniu / oddaniu samochodu

 • raportowanie uszkodzeń

 • przeglądy cykliczne samochodów

 • dokumentacja fotograficzna

 • instrukcje i procedury postępowania

Budynki

 • Obchody budynków

 • obchody wyposażenia magazynu

 • zgłaszanie incydentów 

 • incydenty związane z niedziałającą infrastrukturą

BHP

 • poprawne użycie procedur BHP

 • zgłaszanie incydentów BHP

 • generowanie dokumentacji BHP

Ochrona PPOŻ

 • monitoring urządzeń ochrony ppoż

 • zgłaszanie incydentów

 • generowanie dokumentacji ubezpieczeniowej

 • instrukcje i procedury postępowania

ISO

 • Monitoring krytycznych punktów kontroli

 • Walidowanie poprawności wdrożonych procesów

 • rejestrowanie odchyleń od procesów

 • instrukcje i procedury postępowania

Sprzęt IT 

 • zgłaszanie incydentów związanych z nieprawidłowym działaniem sprzętu it

Usprawnienia

 • zgłaszanie i obsługa usprawnień

 • Systemy grywalizacji

 • Systemy motywacyjne

Integracje

IOT

 • Monitorowanie temperatur

 • Przetwarzanie informacji z czujników urządzeń

 • Integracje z dowolnymi czujnikami IOT

AI / Computer Vision

 • Wykorzystanie rozpoznawnia obrazów do zgłaszania incydentów

 • Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w procesie zgłaszania incydentów

Systemy zewnętrzne

 • automatyczne tworzenie dokumentów w sytemach zewnętrznych

 • API dla systemów zewnętrznych

Analityka

Historia zgłoszeń

 • Historia zgłoszeń dla każdego urządzenia

 • Dokumentacja fotograficzna i video

 • Historia eksploatacji urządzeń

Obsługa incydentów

 • karty napraw

 • obsługa incydentów

 • eskalacje

 • komunikacja między osobami obsługującymi incydenty

Statystyki i raporty

 • statystyki incydentów

 • integracje z systemami big data

 • podejmowanie decyzji przy pomocy AI

Zapraszamy do kontaktu

Iwona Soroka

Key account manager

Tel: 022 122-87-74

Email: iwona.soroka@leaware.com