Leaware S.A - Warszawa, 04-124, ul. Perkuna 86/1  | Orbita Business Park, Toruń, 87-100, ul. Grudziądzka 46-48

 

Zalety flooWe

Rozwiązanie w chmurze

  • Może być uruchamiane jako rozwiązanie SAS w chmurze Microsoft Azure

  • eliminacja kosztów związanych z zakupem infrastruktury serwerowej, oprogramowania i jego utrzymaniem

Postmodern ERP

  • flooWe rozszerza możliwości systemów klasy ERP/WMS I innych. 

  • automatyzuje i łączy administracyjne i operacyjne możliwości biznesowe, takie jak finanse, zakupy, produkcja i dystrybucja

Offline i mobilność

  • flooWe nie wymaga dostępu do internetu - działa w offline

  • Mobilna wersja aplikacji przeznaczona jest na platformy Windows, IOS i Android

Zastosowania

 

Umożliwia rejestrowanie istotnych informacji w trakcie trwania procesów (listy kontrolne) , automatyczną analizę odchyleń oraz tworzenie incydentów kiedy proces przebiega inaczej niż powinien.

Wsparcie i kontrola procesów

Każdy pracownik w ciągu zaledwie 30 sekund może zgłosić  incydent z dowolnego miejsca w firmie – także tam, gdzie nie ma dostępu do sieci wifi czy Internetu.

Zasada 30 sekund

flooWe ułatwia kontrolę nad sprzętem, flotą samochodową, budynkami, pomieszczeniami, BHP, HAACP, ISO, czy instalacjami przeciw pożarowymi. Rozwiązanie posiada kalendarz kontroli dzięki, któremu Twoi pracownicy nigdy nie zapomną o ich przeprowadzeniu.

Obchody, kontrole cykliczne i ADHOC

na podstawie analizy danych z urządzeń IOT, flooWe automatycznie wygeneruje  incydenty oraz roszczenia związane z dostawami.
szybka i prosta implementacja rozwiązania w wybranych obszarach Twojej firmy. Rozwiązanie gotowe do działania w 3 dni!

Automatyzacja i prostota

Zaoszczędzi Twój czas i pieniądze poprzez możliwość stałego ulepszania i poprawę procesów związanych ze wszystkimi obszarami działalności Twojej firmy. Dzięki flooWe w prosty sposób możesz przeanalizować każdy krok procesu, w którym wystąpił błąd i szybko go wyeliminować.

Źródło oszczędności

Branże

Opinie klientów

"Narzędzie usprawnia pracę firmy, pozwalając na systematyczne i proste raportowanie oraz obsługę incydentów, na każdym etapie produkcji: przyjęcie mleka, wydanie mleka na produkcję, solankowanie, aż do wydania na zewnątrz. flooWe pozwala na rejestrowanie ważnych informacji podczas procesu na każdym etapie cyklu produkcyjnego i generowanie list kontrolnych. Rozwiązanie umożliwia również dokumentowanie przepływu surowców i produktów oraz wsparcie procesu realizacji zamówień. "

Daniel Wlezandt, Kierownik Logistyki, Stara Mleczarnia S.A.

Zapraszamy do kontaktu

Iwona Soroka

Key account manager

Tel: 022 122-87-74

Email: iwona.soroka@leaware.com