Inspekcje procesów, urządzeń, budynków wprost ze smartfona

Aplikacja, która umożliwia wykonywanie inspekcji zgłaszanie incydentów i obsługę urządzeń w prosty sposób z dowolnego urządzenia mobilnego.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wykonywanie inspekcji cyklicznych oraz na żądanie

 • Rejestracja przebiegu procesu / etapu procesu za pomocą urządzenia mobilnego
 • Rejestracja odchyleń, błędów, generowanie incydentów
 • Sprawdzanie adhoc list kontrolnych i generowanie incydentów
 • Sprawdzanie cyklicznych list kontrolnych i generowanie zgłoszeń

Nadzór nad sprzętem, budynkami, urządzeniami

 • Przeglądy (inspekcje) urządzeń na żądanie (ad hoc)
 • Przeglądy okresowe – zaplanowane w kalendarzu
 • Automatyczne generowanie incydentów, integracja z procedurami obsługi
 • Rejestracja parametrów działania urządzeń
 • Bhp, ochrona p/p pożarowa, flota samochodowa, IT, nadzór nad HAACAP
 • Monitoring, analiza

Rejestracja i obsługa zdarzeń i incydentów

 • Ręczne tworzenie zgłoszeń w każdym przez niewykwalifikowane osoby w mniej niż 30 sekund
 • Automatyczne tworzenie zgłoszeń z urządzeń IOT
 • Obsługa incydentów w panelu zarządzania

Raporty i zadania na podstawie przeprowadzonej inspekcji

 • Automatyczne wyzwalanie akcji – np. tworzenie dokumentów reklamacji przy obsłudze uszkodzonych towarów w trakcie przyjęcia na magazyn
 • Analizy, raporty, usprawnieniaIntegracje z ERP, systemami produkcji, systemami obsługi magazynów

Informacja o inspekcjach, które nie zostały wykonane przez pracownika

 • ustalasz czy przekazywane dane mają być natychmiastowo usuwane, czy też powinny być przechowywane przez jakiś czas w twojej prywatnej chmurze
 • Decydujesz czy informacje billingowe mają być zapisywane w chmurze, czy też usuwane bezpośrednio po przeprowadzonej komunikacji

Komunikacja chat, audio, video z pracownikami

 • Komunikacja z pracownikiem bezpośrednio z aplikacji
 • Wsparcie komunikacji czat, audio i video

Umów się na bezpłatną konsultację. Odpowiemy na wszystkie pytania związane z aplikacją Floowe.